Foto Galeri

Në kantierët e shkollave “Neim Babameto dhe “Hasan Koçi”