Video

Vota e sotme provë e madhe e qëndrimit të Partisë Socialiste në krah të shqiptarëve, pa dallim partish e anësish politike

23 July 2020