Hapim listat që çdo qytetar të zgjedhë jo vetëm partinë, por edhe deputetin që do