Ish të dënuarit politik, prioritet në pagesa atyre që janë gjallë