Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Maj 2017