Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Korrik 2018:

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Korrik 2018: