Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit
Adresa: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr.3, (“Godina e Inovacionit”, Ish Ministria e Integrimit), Tiranë
Tel: +355 4 222 24 09
email: [email protected]
Website: www.akti.gov.al/index.html

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të Integruara
Adresa: Blv. “Zhan d’ Ark”, ish Hoteli Oficerave, kati i 6-të, Tiranë,Shqipëri
email: [email protected]
Website: www.adisa.gov.al/

Agjencia e Prokurimit Publik
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
Tel: +355 4 22 77 510
email: [email protected]
Website: http://app.gov.al/

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Adresa: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë
Tel:  00 355 4 22 77 750
Fax: 00 355 4 22 77 764
email: [email protected]
Website: akshi.gov.al/

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile
Adresa: Rruga”Frosina Plaku”Nr.58, Kati II, Tiranë
Tel: 04 22 355 69
email: [email protected]
Website: www.amshc.gov.al/

Agjencia Telegrafike Shqiptare
email:[email protected]
Website: https://ata.gov.al

Akademia e Shkencave
Adresa: Sheshi “Fan Noli”, Tiranë
Tel: 04 222 74 76
Fax: 04 222 74 76
website: akad.gov.al/ash/

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike
Adresa: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë
Tel: 04 222 10 39
email: [email protected]
Website: www.cesk.gov.al/

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor
Adresa: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati II, Tiranë
Tel: +355 4 223 67 62
email: [email protected]
Website: asig.gov.al/

Departamenti i Administratës Publike
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr.1, Tiranë
Tel: +355 4 2250488
Website: dap.gov.al/

Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Pallati i Kongreseve, Kati III, Tiranë
Tel: +355 42 228 398

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Pranë Gardës së Republikës, Tiranë
Tel: +355 4 2242387
email: [email protected]
Website: nsa.gov.al/

Drejtoria Përgjithshme e Arkivave
Adresa: Rruga “Jordan Misja” 8303, Tiranë
Tel: +355 44541798
email: [email protected]
Website: new.albarchive.gov.al/

Inspektoriati Qendror
Adresa: Rruga “Frosina Plaku, Nr.58, Godina e Observatorit, Kati 0”, Tiranë
Tel:+355 422 29 765
email: [email protected]
Website: www.insq.gov.al/?lang=en

Instituti i Statistikave
Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark, Nr.3”, Tiranë
Tel: +355 4 22 22 411
email: [email protected]
Website: www.instat.gov.al/

Komisioni i Prokurimit Publik 
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Kati III, Tiranë
Tel: +355 4 2281 851
email: [email protected]
Website: www.kpp.gov.al/

Komiteti Shtetëror i Minoriteteve
Adresa: Rruga”Muhamet Gjollesha” Nr.71, Kati IV, Përballë Hotel Mondial , Tiranë
Tel: +355 422 56 843

Sekretariati Kombëtar i Ujit
Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark, Prona nr.333, Shtëpia e Ushtarakëve”, Tiranë
email: [email protected]
Website: www.stkku.gov.al/

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike 
Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark, ‘ Nr.31, Tiranë
Tel: +355 422 40 759
email: [email protected]
Website: www.aspa.gov.al/al/

Shërbimi Informativ i Shtetit Shqiptar
Adresa: Rruga “Kongresi i Manastirit”, Tiranë
Website: www.shish.gov.al/