Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës, akredituar nga Bashkimi Evropian
Adresa: Rruga e Elbasanit, Ish- godina e Trikotazhit, Kati IV, 1010, Tiranë
email: [email protected]
Website: www.aapaa.gov.al

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm
Adresa: Rruga Papa Gjon Pali II, Nr.3, Kati II, Tiranë
email: [email protected]
Website: www.cve.gov.al

Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore
Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr. 33, Shtëpia e Ushtarakëve, Tiranë
email: [email protected]
Website: www.ambu.gov.al

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të Integruara
Adresa: Bulevardi “Zhan d’ Ark”, ish Hoteli Oficerave, Kati VI, Tiranë
Tel: 0800 0118
email: [email protected]
Website: www.adisa.gov.al

Agjencia e Prokurimit Publik
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave, Tiranë
Tel: +355 4 22 77 510
email: [email protected]
Website:www.app.gov.al

Agjencia e Zhvillimit të Territorit
Adresa: Themistokli Germenji ,Pallati Frashëri , Kati II , Tiranë
Tel: +355 4 223 44 84
email: [email protected]
Website:www.azht.gov.al

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Adresa: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë
Tel:  +355 4 48 02 360
email: [email protected]
Website: akshi.gov.al

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave, Tiranë
email: [email protected]
Website: cod.al/

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile
Adresa: Rruga “Frosina Plaku” Nr. 58, Kati II, Tiranë
Tel: +355 4 22 35 569
email: [email protected]
Website: www.amshc.gov.al

Agjencia Shtetërore e Kadastrës
Adresa: Rruga “Dora D’Istria”, Nr. 2, Tiranë
Tel: 0800 8811
email: [email protected]
Website: www.ashk.gov.al

Agjencia Telegrafike Shqiptare
Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, mbrapa RTSH, Tiranë
Tel: +355 4 22 35 583
email:[email protected]
Website: ata.gov.al

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike
Adresa: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë
Tel: +355 4 22 21 039
email: [email protected]
Website: www.cesk.gov.al/

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor
Adresa: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati II, Tiranë
Tel: +355 4 223 67 62
email: [email protected]
Website: asig.gov.al/

Avokatura e Shtetit
Adresa: Rruga “Abdi Toptani”, Nd. 5, Kati IV, Tiranë
Tel: +355 4 22 53 600
email: [email protected]
Website:www.avokaturashtetit.gov.al

Departamenti i Administratës Publike
Adresa: Bulevardi “Zogu i I” Nr.15, Tiranë
Tel: +355 4 22 50 488
email: [email protected]
Website: www.dap.gov.al

Drejtoria Përgjithshme e Arkivave
Adresa: Rruga “Jordan Misja” 8303, Tiranë
Tel: +355 4 45 41 798
email: [email protected]
Website: albarchive.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Pallati i Kongreseve, Kati III, Tiranë
Tel: +355 42 228 398

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Pranë Gardës së Republikës, Tiranë
Tel: +355 4 22 42 387
email: [email protected]
Website: nsa.gov.al/

Inspektoriati Qendror
Adresa: Rruga “Frosina Plaku, Nr.58, Godina e Observatorit, Kati 0”, Tiranë
Tel: +355 4 22 29 765
email: [email protected]
Website: www.insq.gov.al

Komiteti Shtetëror i Minoriteteve
Adresa: Rruga e Durrësit, ish-godina e Ministrisë së Mjedisit, Tiranë
Tel: +355 422 56 843

Komiteti Shteteror i Kulteve
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, Nd. 9, Hyrja 4, Ap. 7, Tiranë
Tel: +355 4 22 27 131
email: [email protected]
Website: kshk.gov.al

Njësia Speciale Antikorrupsion dhe Antievazion
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave, Tiranë
email: [email protected]

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike 
Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark” Nr.31, Tiranë
Tel: +355 4 22 40 759
email: [email protected]
Website: aspa.gov.al

Shërbimi Informativ i Shtetit Shqiptar
Adresa: Rruga “Kongresi i Manastirit”, Tiranë
Tel: +355 0694138387
email: [email protected]
Website:www.shish.gov.al

Akademia e Shkencave
Adresa: Sheshi “Fan Noli”, Tiranë
Tel: +355 4 22 27 476
Fax: +355 4 22 27 476
website: akad.gov.al/