Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Gusht 2021

Postuar më: 25 Gusht 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Gusht 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE, ME SHKËMBIM NOTASH, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Korrik 2021

Postuar më: 30 Korrik 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Korrik 2021: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË VITIT 2020” Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, e 158, të Kusht...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 8 Korrik 2021

Postuar më: 9 Korrik 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 8 Korrik 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NDËRKOMBËTARE PËR KONTROLLIN E DËMIT NGA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Qershor 2021

Postuar më: 22 Qershor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Qershor 2021:   P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.105/2016, “PËR MBROJTJEN E BIMËVE” Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Qershor 2021

Postuar më: 9 Qershor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Qershor 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË D...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 5 Maj 2021

Postuar më: 5 Maj 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 5 Maj 2021: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KONFEDE...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Mars 2021

Postuar më: 10 Mars 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Mars 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE ME SHKËMBIM LETRASH, TË MARRËVESHJES SË ANGAZHIMIT, NDЁRM...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Mars 2021

Postuar më: 3 Mars 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Mars 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E TRAKTATIT TË EKSTRADIMIT NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVER...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Shkurt 2021

Postuar më: 24 Shkurt 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Shkurt 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË PARTNERITETIT, TREGTISË DHE BASHKËPUNIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Shkurt 2021

Postuar më: 17 Shkurt 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Shkurt 2021: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN E VITIT 1988 NË LIDHJE ME KONVENTËN NDËRKOMBË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Shkurt 2021

Postuar më: 10 Shkurt 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Shkurt 2021:   P R O J E K T L I GJ PËR ZHVILLIMIN DHE PJESËMARRJEN E FORCAVE TË VENDEVE ANËTARE TË ORGANIZATËS SË TRAKTATIT TË ATLANTIKUT TË VERIUT DHE TË ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Janar 2021

Postuar më: 27 Janar 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Janar 2021:      V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTET DHE DOKUMENTET E KONGRESIT TË 26-TË TË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Janar 2021

Postuar më: 20 Janar 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Janar 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMBË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Janar 2021

Postuar më: 13 Janar 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Janar 2021:   P R O J E K T L I GJ PËR PËRKTHIMIN ZYRTAR DHE PROFESIONIN E PËRKTHYESIT ZYRTAR Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me prop...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Dhjetor 2020

Postuar më: 30 Dhjetor 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Dhjetor 2020: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KOMISIONIT TË BAS...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët