Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Dhjetor 2021

Postuar më: 3 Dhjetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Dhjetor 2021:     V E N D I M PËR KRIJIMIN E BAZËS SË TË DHËNAVE SHTETËRORE TË SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË INFORMACIONIT PARAUNIVERSITAR (SMIP) Në mbështetje ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Nëntor 2021

Postuar më: 24 Nëntor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Nëntor 2021:   V E N D I M PËR EMËRIMIN E DREJTORIT EKZEKUTIV TË AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Nëntor 2021

Postuar më: 18 Nëntor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Nëntor 2021:    V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E LLOJEVE TË DOKUMENTACIONIT PROVUES, PROCEDURAVE TË DEPOZITIMIT, MËNYRËS SË SHQYRTIMIT DHE VLERËSIMIT TË DOKUMENTA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Nëntor 2021

Postuar më: 10 Nëntor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Nëntor 2021:     V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Nëntor 2021

Postuar më: 3 Nëntor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Nëntor 2021:     V E N D I M PËR MIRATIMIN E AGJENDËS KOMBËTARE PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE 2021-2026 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkr...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Tetor 2021

Postuar më: 29 Tetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Tetor 2021:   V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Tetor 2021

Postuar më: 27 Tetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Tetor 2021:    V E N D I M PËR KALIMIN TE BASHKITË KURBIN E LEZHË TË OBJEKTEVE ARSIMORE, SHKOLLA 9-VJEÇARE DHE KOPSHTI “DAN BAJRAMI”, BASHKIA KURBIN, SHKOLLA E M...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Tetor 2021

Postuar më: 22 Tetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Tetor 2021:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E DETYRIMIT TË SHËRBIMIT PUBLIK NDAJ TË LICENCUARVE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE GJATË GJENDJ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Tetor 2021

Postuar më: 20 Tetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Tetor 2021:   V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Tetor 2021

Postuar më: 13 Tetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Tetor 2021:    V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 8 Tetor 2021

Postuar më: 8 Tetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 8 Tetor 2021:    V E N D I M PËR SHPALLJEN E GJENDJES SË EMERGJENCËS NË FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Tetor 2021

Postuar më: 6 Tetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Tetor 2021:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË KONTRIBUTIT KOMBËTAR TË PËRCAKTUAR Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5, të nenit 7...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Shtator 2021

Postuar më: 29 Shtator 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Shtator 2021:   V E N D I M PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME QË PREKEN NGA NDËRTIMET E LEGALIZUARA Në mbështetje të nenit 100 t...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Shtator 2021

Postuar më: 22 Shtator 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Shtator 2021:    V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRIT TË SHTETIT PËR STANDARDET E SHËRBIMEVE Në mbështetje të neni...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2021

Postuar më: 18 Shtator 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2021:   V E N D I M PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUKSIONIMIN E AGJENCISË PËR MEDIA DHE INFORMIM Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët