Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 10 Shkurt 2016

Postuar më: 10 Shkurt 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 10 Shkurt 2016 V E N D I M   PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.238, DATË 23.3.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPALLJEN E QENDRËS HISTORIKE TË QYTETIT TË KORÇËS D...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 3 Shkurt 2016

Postuar më: 3 Shkurt 2016

V E N D I M PËR  TRANSFERIMIN E TË DREJTËS SË PRONËSISË SË SHOQËRISË “QENDRA SPORTIVE”, SH.A., TIRANË, ME KAPITAL 100 PËR QIND SHTETËROR, NGA MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES, TE BASHKIA TIRAN...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 27 janar 2016

Postuar më: 27 Janar 2016

V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.199, DATË 11.1.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MASËN E FINANCIMIT, KRITERET DHE PROCEDURAT E ZBATIMIT TË NXITJES SË PUNËSIMIT TË PUNËKËRKUESVE TË PAPUNË TË RINJ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 20 Janar 2016

Postuar më: 20 Janar 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 20 Janar 2016 V E N D I M PËR SHPALLJEN E QENDRËS HISTORIKE TË FSHATIT VUNO DHE MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ADMINISTRIMIN E SAJ E TË ZONËS SË MBROJTUR PËRRETH Në mbështetje...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 11 Janar 2016

Postuar më: 11 Janar 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 11 Janar 2016 V E N D I M PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR, PËR PERIUDHËN 2014-2020 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 11 Janar 2016

Postuar më: 11 Janar 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 11 Janar 2016 V E N D I M PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR, PËR PERIUDHËN 2014-2020 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 28 dhjetor 2015

Postuar më: 28 Dhjetor 2015

V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJEVE TË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, ISH-REPUBLIKËS JUGOSLLAVE TË MAQEDONISË DHE KOMISIONIT EVROPIAN, PËR PROGRAMIN E VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR SHQIPËR...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 23 dhjetor 2015

Postuar më: 23 Dhjetor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 23 dhjetor 2015 V E N D I M PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR KЁRKESAT   E EFIÇENCЁS PЁR BOJLERËT E UJIT QË PËRDORIN LЁNDЁ DJEGЁSE TЁ LЁNGЁT OSE TЁ GAZTЁ” DH...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 16 dhjetor 2015

Postuar më: 16 Dhjetor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 16 dhjetor 2015 V E N D I M PËR LEJIMIN E LËVIZJES JASHTË TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË TË 122 VEPRAVE ARTISTIKE, PJESË E FONDIT TË GALERISË KOMBËTARE TË ARTEV...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 16 dhjetor 2015

Postuar më: 16 Dhjetor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 16 dhjetor 2015 V E N D I M PËR LEJIMIN E LËVIZJES JASHTË TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË TË 122 VEPRAVE ARTISTIKE, PJESË E FONDIT TË GALERISË KOMBËTARE TË ARTEV...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 09 dhjetor 2015

Postuar më: 9 Dhjetor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 09 dhjetor 2015 V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, ndËrmjet KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË KONFEDERATËS ZVICER...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 2 dhjetor 2015

Postuar më: 2 Dhjetor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 2 dhjetor 2015 V E N D I M PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE PËR ZHVILLIMIN RAJONAL, TË AGJENCIVE TË ZHVILLIMIT RAJONAL DHE AGJENCISË SË ZHVILLIM...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 25 Nëntor 2015

Postuar më: 25 Nëntor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 25 Nëntor 2015 V E N D I M PËR  MIRATIMIN  E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË EMIRATEVE TË BASHKUARA ARABE, P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 18 Nëntor 2015

Postuar më: 18 Nëntor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 18 Nëntor 2015 V E N D I M  PËR   DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.153, DATË 7.4.2000, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZBATIMIT TË KODIT RRUGOR...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 11 Nëntor 2015

Postuar më: 11 Nëntor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 11 Nëntor 2015 V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË PËRFITUESVE, TË MASAVE  E TË KRITEREVE PËR SIGURIMIN E JETËS SË PUNONJËSIT TË POLICISË USHTARAKE TË FORCAVE T...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët