Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Tetor 2020

Postuar më: 28 Tetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Tetor 2020:   V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, RIPËRTËRITJEN, REFUZIMIN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Tetor 2020

Postuar më: 21 Tetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Tetor 2020:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS, TË KATEGORIVE, TË KUSHTEVE, TË KËRKESAVE TË KUALIFIKIMIT DHE TË EKSPERIENCËS PROFESIONALE PËR PERSONIN, TË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Tetor 2020

Postuar më: 12 Tetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Tetor 2020:   V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË MALIT TË Z...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Tetor 2020

Postuar më: 7 Tetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Tetor 2020:    V E N D I M PËR SHKARKIMIN E NJË ANËTARI TË KËSHILLIT DREJTUES TË AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Shtator 2020

Postuar më: 30 Shtator 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Shtator 2020:   V E N D I M PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË DOGANAVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pik...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Shtator 2020

Postuar më: 23 Shtator 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Shtator 2020:   V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE MINIS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Shtator 2020

Postuar më: 16 Shtator 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Shtator 2020:    V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT OSE TË RIPARIMIT TË BANE...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Shtator 2020

Postuar më: 9 Shtator 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Shtator 2020:   V E N D I M PËR KRITERET E CAKTIMIT TË SHPËRBLIMIT TË ADMINISTRATORIT TË PËRKOHSHËM TË FALIMENTIMIT, RREGULLAT PËR SHPËRBLIMIN E ADMINISTRATORIT T...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Shtator 2020

Postuar më: 2 Shtator 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Shtator 2020: V E N D I M PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT KOMBËTAR TË VETERINARISË DHE MBROJTJES SË BIMËVE Në mbështetje të nenit 100 të Kus...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Gusht 2020

Postuar më: 27 Gusht 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Gusht 2020:   V E N D I M PËR EMËRIMIN E DY ANËTARËVE TË KOMISIONIT KOMBËTAR TË PËRZGJEDHJES PËR TND-NË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pi...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Korrik 2020

Postuar më: 29 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Korrik 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KONFEDERATËS ZVICERANE, PËR BASH...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Korrik 2020

Postuar më: 22 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Korrik 2020:   V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RINDËRTIMIT TË NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA (PALLAT), TË DËMTUARA, NË ZO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Korrik 2020

Postuar më: 15 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Korrik 2020:    V E N D I M PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INFRASTRUKTURAVE KRITIKE TË INFORMACIONIT DHE TË LISTËS SË INFRASTRUKTURAVE TË RËNDËSISHME TË INFORMACIO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Korrik 2020

Postuar më: 8 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Korrik 2020: V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT OSE TË RIPARIMIT TË BANESAVE INDI...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 01 Korrik 2020

Postuar më: 1 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 01 Korrik 2020:  V E N D I M PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE DHE TË KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, PËR VITIN SHKOLLOR 2020...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët