Video

Përmet, me qytetarët në takimin publik “Bashkia që duam”

Përmet, me qytetarët në takimin publik “Bashkia që duam”

23 Shkurt 2019