Lista e kandidatëve të kualifikuar për fazën e dytë për kryetar të Komisionit të Prokurimit Publik

Lista e kandidatëve të kualifikuar në përfundim të vlerësimit paraprak: 

  1. Jonaid Myzyri
  2. Taulant Godroli
  3. Denis Martopullo
  4. Arlinda Pogaj
  5. Klodian Gllava
  6. Nikollaq Neço
  7. Klement Greca