PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 26 DHJETOR 2013

Postuar më: 26 Dhjetor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 26 DHJETOR 2013   1.Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Italisë, për realizimin e “Programit të ndihmës ...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 18 DHJETOR 2013

Postuar më: 18 Dhjetor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 18 DHJETOR 2013   PROJEKTLIGJE: 1. Për ratifikimin e instrumenteve që ndryshojnë Kushtetutën dhe konventën e Bashkimit Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve (Gjenevë, 1992), të ndryshuar nga Konferenca F...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 14 DHJETOR 2013

Postuar më: 14 Dhjetor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 14 DHJETOR 2013   1. Për buxhetin e vitit 2014. 2. Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 3. Për disa ndryshime dhe shtesa në l...


PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 4 DHJETOR 2013

Postuar më: 4 Dhjetor 2013

PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 4 DHJETOR 2013   1.Për një ndryshim në ligjin nr.9948, datë 7.7.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. ...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 27 NËNTOR 2013

Postuar më: 27 Nëntor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 27 NËNTOR 2013   PROJEKTLIGJE: 1. Për ratifikimin e konventës C167 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) “Për sigurinë dhe shëndetin në ndërtim”, 1988. 2. Për ratifikimin e konventës C1...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 8 NËNTOR 2013

Postuar më: 8 Nëntor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 8 NËNTOR 2013   PROJEKTLIGJE:   1. Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Moldavisë, për ripranimin e per...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 30 TETOR 2013

Postuar më: 30 Tetor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 30 TETOR 2013   PROJEKTLIGJE:   1. Për miratimin e buxhetit faktik të shtetit, për vitin 2012.   2. Për ratifikimin e marrëveshjes së ndihmës për objektiva zhvillimi, ndërmjet Këshillit të M...


PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 28 TETOR 2013

Postuar më: 28 Tetor 2013

PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 28 TETOR 2013   PROJEKTLIGJ:   1. Për miratimin e marrëveshjes së asistencës së shërbimit doganor.   ...


PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 25 TETOR 2013

Postuar më: 25 Tetor 2013

PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 25 TETOR 2013   PROJEKTLIGJ:   1. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britani...


PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 9 TETOR 2013

Postuar më: 9 Tetor 2013

PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 9 TETOR 2013   PROJEKTLIGJ: Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Artigianc...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 4 TETOR 2013

Postuar më: 4 Tetor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR  NË  DATËN  4 TETOR  2013   PROJEKTLIGJE:   1. Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe ...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët