Vendim i Këshillit të Ministrave

Postuar më: 3 Dhjetor 2013

Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave është marrë vendimi për shpronësimin për interes publik të objekteve të pasurive të paluajtshme, që preken nga rehabilitimi mjedisor i vijës së mbrojtur bregdetare Uji i Ftohtë- Tuneli, bashkia V...


Vendime të Këshillit të Ministrave, miratuar në datën 27 nëntor 2013

Postuar më: 27 Nëntor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u miratuan vendimet dhe projektligjet e mëposhtme. Në këtë mbledhje Kryeministri Rama u ka kërkuar anëtarëve të Këshillit të Ministrave t’i kushtojnë...


VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, MIRATUAR NË DATËN 22 NËNTOR 2013

Postuar më: 22 Nëntor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot mbledhjen e Këshillit të Ministrave në të cilën u morën këto vendime:   VENDIME:   1. Për miratimin, në parim, të marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndër...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, të datës 13.11.2013

Postuar më: 13 Nëntor 2013

Është zhvilluar sot mbledhja e Këshillit të Ministrave, në të cilën u miratuan vendimet dhe projektligji, si më poshtë:   PROJEKTLIGJ: 1. Për disa ndryshime në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republik...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, të datës 08.11.2013

Postuar më: 8 Nëntor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u miratuan vendimet dhe projektligjet, si më poshtë:   PROJEKTLIGJE: 1. Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7905, datë 21.3.1995, “Kodi  i Pro...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, të datës 30.10.2013

Postuar më: 30 Tetor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot, më 30 tetor 2013, mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u miratuan vendimet dhe projektligjet, si më poshtë: PROJEKTLIGJE: 1. Për miratimin e buxhetit faktik të shtetit, për vitin 2012. Projekt...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, të datës 28.10.2013

Postuar më: 28 Tetor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot, më 28 tetor 2013, mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u miratuan vendimi dhe projektligji, si më poshtë:   PROJEKTLIGJ: 1.       Për miratimin e marrëveshjes së asistencës së sh...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, të datës 25.10.2013

Postuar më: 25 Tetor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot, më 25 tetor 2013, mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u miratuan vendimet dhe projektligji, si më poshtë: PROJEKTLIGJ: 1. Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave t...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 16.10.2013

Postuar më: 16 Tetor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u morën këto vendime: 1. Lirimi nga detyra i z. Saimir Kodra dhe emërimi në detyrën e Inspektorit të Përgjithshëm të Shërbimit Informativ të Shtetit t...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 09.10.2013

Postuar më: 9 Tetor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u morën këto vendime: 1- Krijimi i Task-Forcës për marrjen e masave të ndërhyrjes emergjente për mbrojtjen mjedisore dhe rehabilitimin e territorit. Ky ve...


VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, MIRATUAR NË DATËN 4 TETOR 2013

Postuar më: 4 Tetor 2013

VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE  MIRATUAR  NË  DATËN 4 TETOR  2013   VENDIME:   1. Për emërim në detyrë (Elona Gjebrea).   2. Për emërim në detyrë (Nora Malaj).   3. Për emërim në detyrë (Arbjan Mazniku). &...


Vendimet e Këshillit të Ministrave sot, datë 04/10/2013

Postuar më: 4 Tetor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot mbledhjen e Këshillit të Ministrave në të cilën u morën këto vendime;     1- Propozimi i Projektligjit për kryerjen e shërbimit të auditimit të borxhit të ministrive kundrejt biznesit vendas dhe...


VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, MIRATUAR NË DATËN 30 SHTATOR 2013

Postuar më: 30 Shtator 2013

VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE MIRATUAR NË DATËN 30 SHTATOR 2013   VENDIME:   1. Për disa ndryshime në vendimin nr.474, datë 10.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për mënyrën e përdorimit të stemës së Republikës, ...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 30.09.2013

Postuar më: 30 Shtator 2013

Sot, Kryeministri Edi Rama drejtoi mbledhjen e Këshillit të Ministrave, ku u miratuan disa vendime të rëndësishme, ndër të cilat: 1. Akti normativ për disa ndryshime në ligjin “Për nëpunësin civil”. Në mbështetje të nenit ...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 27.09.2013

Postuar më: 27 Shtator 2013

Nën drejtimin e Zëvendëskryeministrit Niko Peleshi është zhvilluar mbledhja e Këshillit të Ministrave e datës 27 shtator 2013. Në këtë mbledhje u miratuan këto vendime: 1.    Kalimi në administrim i ish Repartit Ushtarak 1005 me vendn...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët