VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, MIRATUAR NË DATËN 15 JANAR 2014

Postuar më: 15 Janar 2014

VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, MIRATUAR NË DATËN 15 JANAR 2014 V E N D I M PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.840 DATË 21.10.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR VENDOSJEN E KABLLIT NËNDETAR NDËRKOMBËTAR ME FIBËR OPTIKE BARI (I...


VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, MIRATUAR NË DATËN 08 JANAR 2014

Postuar më: 8 Janar 2014

VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, MIRATUAR NË DATËN 08 JANAR 2014 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN E PRIVILEGJEVE DHE IMUNITETEVE TË AUTORITETIT NDËRKOMBËTAR TË SHT...


Vendime të Këshillit të Ministrave, miratuar në datën 18 dhjetor 2013

Postuar më: 18 Dhjetor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u miratuan vendimet dhe projektligjet e mëposhtme.   PROJEKTLIGJE: 1.    Për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për eksport, ndërmjet Këshillit...


Vendim i Këshillit të Ministrave

Postuar më: 3 Dhjetor 2013

Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave është marrë vendimi për shpronësimin për interes publik të objekteve të pasurive të paluajtshme, që preken nga rehabilitimi mjedisor i vijës së mbrojtur bregdetare Uji i Ftohtë- Tuneli, bashkia V...


Vendime të Këshillit të Ministrave, miratuar në datën 27 nëntor 2013

Postuar më: 27 Nëntor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u miratuan vendimet dhe projektligjet e mëposhtme. Në këtë mbledhje Kryeministri Rama u ka kërkuar anëtarëve të Këshillit të Ministrave t’i kushtojnë...


VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, MIRATUAR NË DATËN 22 NËNTOR 2013

Postuar më: 22 Nëntor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot mbledhjen e Këshillit të Ministrave në të cilën u morën këto vendime:   VENDIME:   1. Për miratimin, në parim, të marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndër...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, të datës 13.11.2013

Postuar më: 13 Nëntor 2013

Është zhvilluar sot mbledhja e Këshillit të Ministrave, në të cilën u miratuan vendimet dhe projektligji, si më poshtë:   PROJEKTLIGJ: 1. Për disa ndryshime në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republik...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, të datës 08.11.2013

Postuar më: 8 Nëntor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u miratuan vendimet dhe projektligjet, si më poshtë:   PROJEKTLIGJE: 1. Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7905, datë 21.3.1995, “Kodi  i Pro...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, të datës 30.10.2013

Postuar më: 30 Tetor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot, më 30 tetor 2013, mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u miratuan vendimet dhe projektligjet, si më poshtë: PROJEKTLIGJE: 1. Për miratimin e buxhetit faktik të shtetit, për vitin 2012. Projekt...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, të datës 28.10.2013

Postuar më: 28 Tetor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot, më 28 tetor 2013, mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u miratuan vendimi dhe projektligji, si më poshtë:   PROJEKTLIGJ: 1.       Për miratimin e marrëveshjes së asistencës së sh...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, të datës 25.10.2013

Postuar më: 25 Tetor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot, më 25 tetor 2013, mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u miratuan vendimet dhe projektligji, si më poshtë: PROJEKTLIGJ: 1. Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave t...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 16.10.2013

Postuar më: 16 Tetor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u morën këto vendime: 1. Lirimi nga detyra i z. Saimir Kodra dhe emërimi në detyrën e Inspektorit të Përgjithshëm të Shërbimit Informativ të Shtetit t...


Vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 09.10.2013

Postuar më: 9 Tetor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u morën këto vendime: 1- Krijimi i Task-Forcës për marrjen e masave të ndërhyrjes emergjente për mbrojtjen mjedisore dhe rehabilitimin e territorit. Ky ve...


VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, MIRATUAR NË DATËN 4 TETOR 2013

Postuar më: 4 Tetor 2013

VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE  MIRATUAR  NË  DATËN 4 TETOR  2013   VENDIME:   1. Për emërim në detyrë (Elona Gjebrea).   2. Për emërim në detyrë (Nora Malaj).   3. Për emërim në detyrë (Arbjan Mazniku). &...


Vendimet e Këshillit të Ministrave sot, datë 04/10/2013

Postuar më: 4 Tetor 2013

Kryeministri Edi Rama drejtoi sot mbledhjen e Këshillit të Ministrave në të cilën u morën këto vendime;     1- Propozimi i Projektligjit për kryerjen e shërbimit të auditimit të borxhit të ministrive kundrejt biznesit vendas dhe...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët